Tibor Kiss TIVA Bratislava

Beňadická 30

851 06, Bratislava

Slovenská republika


Pracujeme na objednávky:

Tel.: +421 902 317 811

e-mail: mobilnaautoumyvarentiva@gmail.com


Živnostenský register OÚ BA OŽP, č. živnostenského registra 110-161726

IČO: 43 229 174

DIČ: 1047 522 718

Bankové spojenie: Prima banka účet: 1097761002/5600

IBAN: SK71 5600 0000 0010 9776 1002

BIC (SWIFT): KOMASK2X

Firma nie je platiteľom DPH.

© Copyright Mobilná autoumyváreň TIVA Bratislava